Prislista

Förmedlingsprovisioner moms 24 % ingår i alla priser

Värdering

 • Muntlig värdering Gratis i samband med försäljning
 • Skriftlig värdering av bostadsaktier 250 euro / enl. överenskommelse + möjliga
  dokumenter
 • Skriftlig värdering av fastigheter 350-400 euro / enl. överenskommelse + möjliga
  dokumenter

Försäljning

 • Bostadsaktier 3 %, minimi 2.900 euro + dokumenter
  Provisionen uträknas på det skuldfia priset
 • Fastigheter 3,5 %, minimi 3.300 euro + dokumenter

Hyresvärdens servicepaket

 • Hyresprovision En månads hyra

Endast köperbrevets skrivning

 • Bostadsaktier 300 euro + dokumenter
 • Fastigheter 350 euro + dokumenter